Gratis advies van onze juristen 058 203 88 87

BKR registratie van ING, Rabobank of ABN AMRO

BKR registratie van ING, Rabobank of ABN AMRO

Wanneer u een BKR registratie heeft van een bank zoals de ING, Rabobank of ABN AMRO kan dit voor veel belemmering zorgen. U zult bijvoorbeeld problemen ervaren met het aanvragen of oversluiten van een hypotheek, en het afsluiten van een lening. In deze blog leggen we aan u uit waar uw BKR registratie vandaan komt, en wat u aan uw BKR registratie door een van deze kredietverstrekkers kunt doen. Lees voor meer verheldering snel verder. 

Hoe kom ik aan een BKR registratie bij ING, Rabobank of ABN AMRO?

Indien u een (negatieve) BKR registratie heeft, wilt u vanzelfsprekend graag weten waar deze vandaan komt. Heeft u uw BKR overzicht bekeken en heeft u een negatieve BKR registratie bij ING, Rabobank en/of ABN AMRO? Dit is als gevolg van een krediet dat u heeft afgesloten bij een van deze (of misschien wel meerdere) kredietbanken. Bij deze kredietverstrekkers is er in het geval van een BKR registratie sprake van een van de volgende kredieten: 

 • Rood staan, bij een min bedrag van minstens € 250,- 
 • Een doorlopend krediet zoals bijvoorbeeld een persoonlijke of zakelijke lening
 • Een creditcard aankoop van hoger dan € 250,- (in één maand)

Een BKR registratie hoeft niet per se een hindernis te zijn, er zijn namelijk zowel positieve als negatieve BKR registraties. Een negatieve BKR registratie loopt u op wanneer u betalingsproblemen ervaart bij het desbetreffende krediet, een positieve BKR registratie krijgt u wanneer het krediet probleemloos is afgelost binnen de overeengekomen tijd. Wanneer u een negatieve BKR registratie heeft bij stichting BKR kunt u hoogstwaarschijnlijk de volgende dingen niet meer: 

 • Een hypotheek afsluiten of oversluiten
 • Een auto leasen
 • Een telefoonabonnement inclusief toestel afsluiten
 • Een persoonlijke lening afsluiten
 • Een zakelijke lening afsluiten

Wilt u graag meer informatie met betrekking tot wanneer u een BKR registratie oploopt? Leest u dan onze blog Wanneer word je geregistreerd bij het BKR

Waarom krijg ik een BKR registratie van kredietverstrekkers zoals ING, Rabobank of ABN AMRO?

Zodra u een krediet afsluit dient een kredietverstrekker dit door te geven aan stichting BKR. Dit doet het BKR om u te beschermen tegen overkredieteren, en om kredietverstrekkers te waarschuwen voor slecht betalingsgedrag. Omdat roodstaan, een creditcard en een lening allemaal meetellen als consumptief krediet krijgt u hier een BKR registratie van. Deze BKR registratie kunt u dus krijgen van verschillende kredietverstrekkers waaronder ING, Rabobank en ABN AMRO. Wilt u graag een hypotheek afsluiten maar kan dit niet meer door uw negatieve BKR registratie? Leest u dan onze blog Hypotheek & BKR registraties

Hoe lang duurt mijn BKR registratie? 

Op het moment dat u een krediet afsluit bent u geregistreerd bij stichting BKR. In de loop van uw krediet kunnen er verschillende coderingen achter uw BKR registratie verschijnen, deze kunnen een betalingsachterstand aanduiden en de door u of door de kredietverstrekker genomen acties weergeven. Verder in deze blog leggen we aan u uit wat de verschillende coderingen zijn en wat deze betekenen. Wanneer u uw krediet heeft afbetaald, krijgt u een einddatum te zien bij uw BKR registratie, na deze einddatum blijft elke BKR registratie nog 5 jaar staan in uw BKR overzicht. Dit doet het BKR om uw financiële gezondheid te bevorderen en om u te beschermen tegen overkrediteren. Na deze 5 jaar hoort uw BKR registratie vanzelf uit uw BKR overzicht te verdwijnen. Indien u graag meer informatie wilt over de duur van een BKR registratie, leest u dan onze blog Hoe lang duurt een BKR registratie

De meest voorkomende coderingen bij ING, Rabobank en ABN AMRO

Wanneer u een negatieve BKR registratie met codering heeft van ING, Rabobank en/ of ABN AMRO gaat het hoogstwaarschijnlijk om een A2 of A3 codering. De A van deze coderingen staat voor achterstand, dit betekent dat het u voor een bepaalde periode niet is gelukt om uw krediet af te lossen. Een A2 codering betekent dat uw krediet is opgeëist, dit houdt in dat de desbetreffende kredietverstrekker u heeft verzocht om het gehele krediet in één keer terug te betalen. In de meeste gevallen van opeising van krediet heeft de kredietverstrekker een incassobureau ingeschakeld. Wanneer u een A3 codering heeft staan bij uw BKR registratie betekent dit afboeking of wellicht kwijtschelding. 

 • Afboeking: In het geval van afboeking besluit de kredietverstrekker voorlopig om geen actie te ondernemen met betrekking tot het terugbetalen van uw betalingsachterstand en/ of krediet. Dit betekent echter niet dat het krediet is beëindigd, daarom is er ook nog geen einddatum vermeld. Uw A3 codering blijft dan staan tot het moment waarop uw krediet is afbetaald, hierna komt er een H codering (herstel) achter te staan. Daarna blijft uw BKR registratie weer 5 jaar staan. 
 • Kwijtschelding: In het geval van kwijtschelding heeft u een afspraak gemaakt met de kredietverstrekker over het terugbetalen van een bepaald deel van het krediet. Op het moment dat u dat heeft gedaan krijgt u een bepaald bedrag kwijtgescholden. Omdat er bij deze codering sprake is van beëindiging van het krediet ziet u ook een einddatum staan bij uw BKR registratie. 

Wilt u graag meer informatie over de verschillende soorten BKR coderingen, of staat de codering die u achter uw BKR registratie heeft hier niet genoemd? Leest u dan onze blog Wat betekent een A codering

Is mijn BKR registratie van ING, Rabobank of ABN AMRO verjaard?

Wellicht twijfelt u of uw BKR registratie van een kredietverstrekker zoals ING, Rabobank of ABN AMRO verjaard is. Wat is een verjaarde vordering eigenlijk? Een vordering verjaard als de kredietverstrekker het nalaat om gedurende een bepaalde aaneengesloten periode aanmaningen te versturen. De verjaringstermijn is vaak afhankelijk van de soort vordering. Wist u zelf ook niet dat er sprake was van een vordering omdat u bijvoorbeeld verhuisd bent, en daardoor uw adres niet meer bekend was? We zien dit bijvoorbeeld vaak bij personen die verhuisd zijn naar het buitenland. Heeft u:

 • Geen aanmaningen meer ontvangen van de kredietverstrekker
 • Geen acties ondernomen waaruit kan blijken dat u op de hoogte was van de vordering (zoals bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen)?

Dan kunt u een beroep doen op verjaring van uw vordering en BKR registratie. Het probleem is echter vaak dat kredietverstrekkers moeilijk doen over het verwijderen van BKR registraties met betrekking tot verjaarde vorderingen. De schuldeiser zal eerst vrijwel altijd stellen dat de vordering niet verjaard is. Deze reactie is standaard en daarom zullen we goed moeten onderbouwen waarom uw vordering is verjaard en waarom u niet meer bent gehouden tot betaling. Onze juristen kunnen dit voor u doen middels een verzoekschrift, door de opgedane ervaring en juridische kennis kunnen we u helpen om uw verjaarde BKR registratie te laten verwijderen. Wilt u meer informatie over verjaarde BKR registraties? Leest u dan onze blogs Wanneer is mijn BKR registratie verjaard en/ of BKR registratie laten verwijderen door beroep op verjaring

Wat kan ik doen aan een BKR registratie van bijvoorbeeld ING, Rabobank of ABN AMRO?

Wanneer u een BKR registratie heeft van ING, Rabobank of ABN AMRO komt dit door een krediet, vaak is dit krediet hoger dan bij een andere kredietverstrekker. Sommige banken besteden het incasseren en registreren van kredieten uit aan andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Vesting Finance. Indien u uw krediet heeft afgelost en weer financieel gezond bent is het een optie om uw BKR registratie te laten verwijderen, onze verzoekschriften worden goedgekeurd door vele kredietverstrekkers, kijkt u dan op onze website bij referenties.

Over BKRregistratieverwijderen.nl

BKRregistratieverwijderen.nl is een bedrijf dat zich specialiseert in het verwijderen van BKR registraties. Zo kunnen wij u bijstaan met het verwijderen of aanpassen van een terechte of onterechte BKR registratie. Uw BKR registratie kan een grote hindernis zijn voor het aanvragen van een nieuw krediet zoals een hypotheek of lease auto. Onze juristen en advocaat brengen uw situatie graag in kaart in een verzoekschrift, zodat de kredietverstrekker de belangen van verwijdering of aanpassing begrijpt. Neem vandaag nog contact met ons op via ons online advies formulier of bel ons via 058 2011 963 en kijk wat de mogelijkheden zijn.

Share This Post