Gratis advies van onze juristen 058 203 88 87

Wetten en regels met betrekking tot BKR registraties

Wetten en regels met betrekking tot BKR registraties

Wanneer u een krediet afsluit bent u geregistreerd bij het BKR, dit is om uzelf te beschermen tegen het afsluiten van te veel kredieten, maar ook om kredietverstrekkers te waarschuwen voor mensen met betalingsproblemen. Wij van BKRregistratieverwijderen.nl begrijpen dat u vragen heeft met betrekking tot wetten, regels en uw privacy. In deze blog geven we u antwoord op deze vragen. 

Waarom registreert het BKR mijn kredieten? 

Het BKR (Bureau Krediet Registratie) registreert bepaalde kredieten zodra u deze afsluit bij een kredietverstrekker. Kredieten die door het BKR worden geregistreerd zijn:

 •  Van de volgende kredieten krijgt u een BKR registratie: 
 • Kredieten vanaf € 250,- die langer duren dan 1 maand 
 • Persoonlijke leningen
 • Betalingsachterstanden vanaf 3 maanden op uw hypotheek
 • Een lease auto 
 • Mobiele abonnementen, enkel inclusief toestel
 • Creditcard

Het BKR maakt een registratie van deze kredieten om er voor te zorgen dat u niet meer kredieten kunt afsluiten dan dat u aankunt. Een BKR registratie zorgt er ook direct voor dat kredietverstrekkers kunnen zien of u ooit problemen heeft gehad met het afbetalen van een krediet en of er zich ook bepaalde bijzonderheden hebben voorgedaan tijdens het aflossen. Zo hoopt het BKR het financieel welzijn in Nederland te bevorderen. Wanneer u graag wilt weten welke kredietverstrekkers uw gegevens hebben geraadpleegd, kunt u dit inzien bij het BKR. U kunt dit doen met uw consumentnummer en adres, u stuurt deze dan met een kopie van uw identiteitsbewijs op naar het BKR.

Ik heb een vooraankondiging ontvangen, wat nu? 

Kredietverstrekkers zijn verplicht om het BKR in te lichten wanneer u een betalingsachterstand heeft opgelopen. Op het moment dat er sprake is van een betalingsachterstand heeft u daarover een brief ontvangen van de desbetreffende kredietverstrekker, dit wordt een vooraankondiging genoemd. In deze vooraankondiging staat dat de kredietverstrekker verplicht is om uw betalingsachterstand te melden bij het BKR indien u ervoor kiest om nog langer te wachten met betalen. In de vooraankondiging staat ook de datum waarop u een negatieve codering bij uw BKR registratie zou krijgen, dit is in de meeste gevallen 1 of 2 weken. U kunt een negatieve codering bij uw BKR registratie dus voorkomen indien u ervoor kiest om binnen deze tijd nog te betalen. 

Wat kan ik doen bij opeising van krediet? 

Een kredietverstrekker is dus verplicht om u in te lichten wanneer er een betalingsachterstand is ontstaan bij het aflossen van krediet, deze verplichting geldt echter niet wanneer er zich andere bijzonderheden voordoen tijdens het aflossen van uw krediet. Dit is bijvoorbeeld het geval als de kredietverstrekker u vraagt om het gehele krediet in één keer af te lossen, dit heet opeising van krediet. De kredietverstrekker mag dit bij een betalingsachterstand van 2 maanden, en kan hier ook een incassobureau voor inschakelen. Het is belangrijk dat u het laat weten aan de kredietverstrekker als u uw krediet niet meer binnen de afgesproken omstandigheden kunt voldoen. U kunt dan nog verzoeken om een andere betalingsregeling te treffen. 

Welke gegevens heeft het BKR van mij? 

Wanneer u een krediet afsluit is de kredietverstrekker verplicht om uw gegevens door te geven aan het BKR, maar welke gegevens heeft het BKR dan precies van u? Het BKR registreert zowel uw persoonsgegevens als kredietgegevens. De volgende gegevens worden geregistreerd bij het BKR: 

 • Geboortenaam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats
 • Het soort krediet
 • Het bedrag
 • De ingangsdatum
 • De afgesproken einddatum
 • De datum waarop het krediet daadwerkelijk is beëindigd.
 • Bijzonderheden tijdens de looptijd van het krediet, bijvoorbeeld een betalingsachterstand.

Hoe lang bewaart het BKR mijn gegevens en registratie?

Op het moment dat u een krediet afsluit staat u direct geregistreerd bij het BKR, deze BKR registratie blijft ook best even staan, dit kan heel vervelend voor u zijn. De BKR registratie loopt vanaf het afsluiten van uw krediet tot aan het volledig aflossen van uw krediet, en hierna blijft de BKR registratie nog 5 jaar staan. Wanneer er zich tijdens de looptijd van uw krediet andere bijzonderheden voordoen krijgt u een bijzonderheidscodering bij uw dan negatieve BKR registratie, deze indiceert meestal een betalingsachterstand en welke actie vervolgens is ondernomen. Deze coderingen blijven ook staan tijdens de looptijd van uw krediet en blijven na aflossing ook nog 5 jaar staan, wanneer u uw betalingsachterstand heeft afgelost verschijnt er echter wel een herstelcodering bij uw BKR registratie. 

Meestal is het met een negatieve BKR registratie niet mogelijk om een nieuw krediet af te sluiten, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire lening of een lease auto. Wat u hieraan kunt doen indien u weer financieel gezond bent is het laten verwijderen van uw negatieve BKR registratie. Een kredietverstrekker is namelijk verplicht om u te registreren bij het BKR,  maar de kredietverstrekker is ook verplicht om een belangenafweging te maken indien uw belang van verwijdering groter is dan het belang van registratie. Een BKR registratie mag uw financiële vrijheid of geluk niet in de weg zitten, neem vandaag nog contact op met een van onze juristen om te kijken wat er mogelijk is in uw situatie. 

Hoe zit het met mijn privacy bij een (negatieve) BKR registratie? 

Een logische vraag om nu te stellen is natuurlijk: maar hoe zit het dan met mijn privacy? Kredietverstrekkers zijn volgens de Wet financieel toezicht (WFT) verplicht om uw krediet aan te melden bij het BKR, hierover bent u altijd vooraf geïnformeerd. Dat de kredietverstrekker volgens de Wet financieel toezicht verplicht is om uw krediet aan te melden bij het BKR staat vaak ook in de kredietovereenkomst. Het BKR moet zich dan weer houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de privacywet. Het BKR deelt uw gegevens enkel met kredietverstrekkers die kredieten aangeven.

Over BKRregistratieverwijderen.nl

BKRregistratieverwijderen.nl is een bedrijf dat zich specialiseert in het verwijderen van BKR registraties. Zo kunnen wij u bijstaan met het verwijderen of aanpassen van een terechte of onterechte BKR registratie. Uw BKR registratie kan een grote hindernis zijn voor het aanvragen van een nieuw krediet zoals een hypotheek of lease auto. Onze juristen en advocaat brengen uw situatie graag in kaart in een verzoekschrift, zodat de kredietverstrekker de belangen van verwijdering of aanpassing begrijpt. Neem vandaag nog contact met ons op via ons online advies formulier of bel ons via 058 2011 963 en kijk wat de mogelijkheden zijn.

Share This Post