Gratis advies van onze juristen 058 203 88 87

Corona-betalingsregelingen & BKR registraties

Corona-betalingsregelingen & BKR registraties

Veel personen hebben last (gehad) van de economische impact van het coronavirus. Om personen, zzp’ers en bedrijven te ontlasten hebben bepaalde banken en kredietverstrekkers aangeboden om de lasten te verlagen, door bijvoorbeeld een regeling te treffen of de rente te verlagen. In deze blog leggen we aan u uit of uw u hier een (negatieve) BKR registratie van op heeft gelopen. 

Krijg ik een (negatieve) BKR registratie van mijn corona-betalingsregeling?

Wanneer u te maken heeft gehad met een corona-betalingsregeling heeft u waarschijnlijk voor een bepaalde periode minder rente afgelost, of is er een betalingsregeling getroffen voor uw aflossingen. Dit heeft de kredietverstrekker of bank met u afgesproken om uw lasten tijdelijk te verlagen met betrekking tot uw financiële problemen in de corona crisis. Indien er al sprake was van een BKR registratie voor de getroffen betalingsregelingen blijft uw BKR registratie gewoon staan. Wanneer u nog géén BKR registratie had voor het treffen van uw betalingsregeling krijgt u ook geen BKR registratie, alleen op het moment dat het gaat om een regeling van een hypotheek die langer loopt dan 4 maanden. Indien u een (negatieve) BKR registratie heeft opgelopen blijft deze hoogstwaarschijnlijk nog 5 jaar in uw BKR overzicht staan. 

Ik heb wel een BKR registratie hoe kom ik hier dan aan? 

Indien u wel een (negatieve) BKR registratie heeft maar dit niet kan komen door de eerder genoemde kredieten heeft deze een andere oorzaak. Stichting BKR registreert uw gegevens bij het afsluiten van een bepaald krediet en bewaart deze voor een tijd, wanneer er zich bijzonderheden voordoen met de afbetaling van het krediet kunt u een bijzonderheidscodering krijgen. Van de volgende kredieten kunt u een BKR registratie krijgen: 

 • Kredieten vanaf € 250,- die langer duren dan 1 maand 
 • Persoonlijke leningen 
 • Betalingsachterstand vanaf 3 maanden op uw hypotheek
 • Een lease auto
 • Creditcard 
 • Mobiele abonnementen inclusief toestel

Van de volgende kredieten krijgt u geen BKR registratie: 

 • Een studieschuld 
 • Uw hypotheek (indien er geen sprake is van een betalingsachterstand)
 • Een lening van vrienden of familie 
 • Betalingsachterstanden bij uw zorgverzekeraar, de belastingdienst, energieleverancier of woningcorporatie

Het BKR registreert uw gegevens om u te beschermen tegen het afsluiten van te veel krediet, en om kredietverstrekkers te waarschuwen voor over crediteurs. 

Wat betekent de codering bij mijn BKR registratie? 

Uw BKR registratie kan gevolgd worden door een bijzonderheidscodering, deze geeft aan of u een betalingsachterstand heeft (gehad) of dat er zich andere bijzonderheden hebben voorgedaan met betrekking tot het aflossen van uw krediet. Wanneer dit het geval is zult u in ieder geval een A codering achter uw BKR registratie zien staan, deze A codering staat voor een betalingsachterstand. Wanneer u deze betalingsachterstand heeft ingehaald zal er bij de A codering een H codering staan, dit betekent herstel. Achter uw A codering kan ook nog een cijfer staan van 1 tot en met 5, dit betekent het volgende: 

 • A1: U heeft een betalingsachterstand (gehad) en heeft daarvoor met de kredietverstrekker een betalingsregeling getroffen.
 • A2: De kredietverstrekker heeft uw krediet opgeëist.
 • A3: Er is sprake van afboeking of kwijtschelding.
 • A4: De kredietverstrekker heeft geprobeerd u te bereiken maar u bent voor langere tijd onbereikbaar (geweest).
 • A5: U heeft een preventieve betalingsregeling getroffen voor uw hypotheek. 

Hoe lang duurt mijn BKR registratie?

Zodra u een krediet afsluit heeft u een BKR registratie. Deze BKR registratie blijft staan totdat u uw krediet heeft afgelost, hierna komt er een einddatum bij uw BKR registratie. Na deze einddatum blijft uw BKR registratie nog 5 jaar staan, net als eventuele opgelopen coderingen. 

Inloggen bij het BKR 

Om na te gaan van wie u een BKR registratie en of u een codering heeft kunt u inloggen bij de website van het BKR. U kunt hier inloggen met uw iDIN, dit is een identificatiesysteem die werkt via uw bankpas, het is dus handig om deze bij de hand te hebben. Wanneer u heeft ingelogd bij het BKR kunt u uw BKR registraties inzien inclusief einddatums en bijzonderheden. 

Kan ik een hypotheekaanvraag doen met een BKR registratie? 

Zowel een negatieve als een positieve BKR registratie kunnen u belemmeren bij het aanvragen van een hypotheek, dit komt omdat een kredietverstrekker kan afschrikken van de hoeveelheid positieve BKR registraties die u heeft. Als u te veel positieve BKR registraties heeft kan een hypotheekverstrekker denken dat u de hypotheek niet meer kunt aflossen, als u een negatieve BKR registratie heeft kunt u waarschijnlijk helemaal geen hypotheek afsluiten. Het kan ook zijn dat de hoogte van uw hypotheek wordt beïnvloed door uw BKR registratie. In dit geval kunt u indien u weer financieel gezond bent en geen schulden meer open heeft staan, het overwegen om middels een door ons opgesteld verzoekschrift uw BKR registratie te laten verwijderen. 

Hoe weet ik of mijn (negatieve) BKR registratie verjaard is? 

Wanneer u een beroep wilt doen op verjaring is het belangrijk om eerst vast te stellen of er inderdaad sprake is van verjaring. Er is sprake van een verjaarde vordering als een kredietverstrekker het voor een bepaalde tijd (de verjaringstermijn) nalaat om u aanmaningen te versturen. Een vordering kan bijvoorbeeld verjaard zijn als uw adres voor een bepaalde tijd onbekend was bij de kredietverstrekker, dit is veelvoorkomend bij personen die zijn verhuisd naar het buitenland. 

Uw vordering is verjaard als:

 • U geen aanmaningen meer heeft ontvangen van de kredietverstrekker
 • U geen acties heeft ondernomen waaruit kan blijken dat u op de hoogte was van de vordering (zoals bijvoorbeeld een betalingsregeling treffen)

Wanneer uw vordering is verjaard kunt u een beroep doen op verjaring. De kredietverstrekker dient dan een einddatum bij uw BKR registratie in te voeren, de einddatum is dan de datum waarop de vordering verjaard is. 

Over BKRregistratieverwijderen.nl

BKRregistratieverwijderen.nl is een bedrijf dat zich specialiseert in het verwijderen van BKR registraties. Zo kunnen wij u bijstaan met het verwijderen of aanpassen van een terechte of onterechte BKR registratie. Uw BKR registratie kan een grote hindernis zijn voor het aanvragen van een nieuw krediet zoals een hypotheek of lease auto. Onze juristen en advocaat brengen uw situatie graag in kaart in een verzoekschrift, zodat de kredietverstrekker de belangen van verwijdering of aanpassing begrijpt. Neem vandaag nog contact met ons op via ons online advies formulier of bel ons via 058 2011 963 en kijk wat de mogelijkheden zijn.

 

Share This Post